Yazar: Ana Eylem 2, Erasmus+, Stratejik Ortaklıklar ve İşbirliği Ortaklıkları

LOG ON BACK TO LIFE

LOG ON BACK TO LIFE

HAYAT BAĞLAN

Proje Tanımı: Son yıllarda görülen modern dünya olgularından biri problemli internet kullanımıdır. Problemli internet kullanımı, zehirli madde kullanımını içermeyen ve patolojik bir dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Avrupa’da ortaöğretim öğrencilerinin karşılaştığı temel sorunlardan biri haline gelmiştir.

Hibe Programın Adı  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Okul Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar  
Proje Numarası  2017-1-TR01-KA201-046632
Koordinatör Kurum  İstanbul Valiliği
Ortak Ülke/Kurumlarİzmir Yaşar Üniversitesi
Dipnot Derneği
AKETH (Yunanistan)
Inspectorarul Scolar Judetean Lası (Romanya)
Unıversıta Dedlı Studı Dı Mılano (İtalya)  
Proje Süresi  24 Ay
Proje Başlangıç Tarihi  01.09.2017  
Projenin Amacı  Log On Back To Life projesi ortak ülkelerdeki yatay bir etki olan Problemli İnternet Kullanımı ile mücadelede öğretmenleri, öğrencileri ve velileri desteklemeyi hedeflemektedir. Uzun vadede internet bağımlılığına yol açan problemli internet kullanımının başlangıç semptomlarının erken tespiti ile önlenmesi hedeflenmektedir.
Temel Proje FaaliyetleriOrtak ülkelerde öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeylerine dair karşılaştırılmalı rapor hazırlanması Öğretmenler için öğrencilerdeki problemli internet kullanımı sorununa dair eğitim materyalinin hazırlanması Öğrencilerin problemli internet kullanımı sorununa dair farkındalık materyalinin hazırlanması Öğrencilerin   problemli internet kullanımı sorununa dair farkındalık ve eğitim platformunun geliştirilmesi Öğrencilerde problemli internet kullanımının tespit edilmesi ve önlenmesi için katılımcı bir metodolojinin oluşturulması Problemli internet kullanımı tespit edilmesi, önlenmesi ve değerlendirilmesi için kaynak el kitabının oluşturulması Lise öğretmenlerine yönelik kısa dönemli eğitim faaliyeti gerçekleştirilmesi Okullarda kampanyaların ve Öğrenci, öğretmen ve veli katılımlı Tartışma Grupları aracılığıyla Katılımcı Metodolojinin zenginleştirilmesi“ İnternetten Çık ve Gerçek Hayata Dön” başlıklı konferansların düzenlenmesi
Proje Ürünleri  Ortak Ülkelerde Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeylerine Dair Karşılaştırılmalı Rapor Problemli İnternet Kullanımı Sorununa Dair Eğitim MateryaliProblemli İnternet Kullanımı Sorununa Dair Farkındalık Materyali Problemli İnternet Kullanımı Sorununa Dair Farkındalık ve Eğitim Platformu https://logonback2life.eu/moodle Problemli İnternet Kullanımının Tespit Edilmesi ve Önlenmesinde Katılımcı Metodoloji Problemli İnternet Kullanımı Tespit Edilmesi ve Önlenmesinde Kaynak El Kitabı    
Proje Web Sitesi  www.logonback2life.eu
Sosyal Medya Hesaplarıhttps://www.facebook.com/lgnbck2life https://twitter.com/logonbacktolife https://www.youtube.com/channel/UCZTWMs1wJMtBtYowK0bBT-g/featured
Etkileşim: 18
Kapat
Skip to content