Yazar: Haberler

INTREP Projesi Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

INTREP Projesi’nin üçüncü ulus ötesi proje yönetim toplantısı ortak kurumların katılımı ile 17 Ocak 2023 tarihinde Romanya’nın Temeşvar şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda projenin ilk ürünü olan “Farklı Kültür ve İnanç Bağlamlarında Sosyal İnovasyonun ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi Üzerine Eğitim Müfredatı” temel alınarak hazırlanan eğitim içerikleri sunularak incelendi. Geliştirilen içeriklerin geçerliliğinin test edilmesini hedefleyen pilot uygulama için planlama ve iş bölümü gerçekleştirildi. Çevrim içi öğrenme platformunun tasarımı incelenerek fikir birliğine varıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında pilot uygulama hazırlıkları ve proje ürünlerinden E-Öğrenme Kampüsü ve Eğitici Web Uygulaması’nı değerlendirmek üzere İstanbul’da 13-15 Haziran 2023 tarihleri arasında Kısa Dönemli Eğitim Faaliyeti gerçekleştirilecektir.

INTREP- Farklı Kültür ve İnanç Bağlamlarında Sosyal İnovasyonun ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi (Fostering Social Innovation and Entrepreneurship in Intercultural and Interreligious Context – 2021­1­BE01­KA220­ADU­000033680) Projesinin temel hedefi, yetişkin eğitimi aracılığıyla farklı kültür ve inanç bağlamlarında sosyal inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek, toplumsal kapsayıcılık ve çeşitlilik için yetişkin ve toplum eğitimcilerini desteklemektir. Proje, Belçika Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://intrep-erasmusplus.eu

www.infodef.es
www.kist-consult.com
www.labienpaga.es
www.iasismed.eu
www.cpip.ro
www.innoqualitysystems.com

#intercultural #interreligious #socialinnovation #Entrepreneurship #IntrepProject #sosyalinovasyon #girişimcilik

Etkileşim: 239
Kapat
Skip to content