Yazar: Haberler

CollaborArt Projesi Final Toplantısı Gerçekleştirildi

CollaborArt Projesi Final toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 19-20 Ocak 2023 tarihlerinde Fransa’nın Korsika kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda proje kapsamında geliştirilen “Sanat Temelli Sanal Oyunlaştırmanın Geçerlilik, Sertifikasyon ve Yetkilendirilme Rehberi ve proje fikri çıktılarının pilot uygulama süreci değerlendirilerek projenin son aşaması ve proje ortağı ülkelerde gerçekleştirilecek çoğaltıcı faaliyetlerin çalışmaları planlandı. Proje kapsamında geliştirilmiş olan tüm eğitim içerikleri CollaborArt e-Öğrenme Platformunda kullanıcıların erişimine açık hale getirilmiştir.

Temel hedefi, sosyal yenilik için yetişkin öğrenicilerin kolektif yaratıcılığının desteklemek ve sanat temelli oyunlaştırma uygulamaları aracılığıyla yetişkin eğitimi öğretmenlerinin yetkinliklerini geliştirmek olan CollaborArt Projesi (2020-1-FR01-KA227-ADU-095520) Fransa Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği’nin ortak olarak yer aldığı proje, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

https://www.collaborart-project.eu/

https://www.facebook.com/Collaborartproject

#Collaborart #kolektifyaratıcılık #oyunlaştırma #sosyalinovasyon #sanattemellisanaloyunlaştırma #gamification #artbasedlearning #e-öğrenme #YetişkinEğitimi #SanatTemelliÖğrenme

Etkileşim: 251
Kapat
Skip to content