Yazar: Haberler

Intrep Projesi Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı Atina’da Gerçekleştirildi

Intrep Projesi’nin dördüncü ulus ötesi toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 5 Aralık 2023 tarihinde Yunanistan’ın Atina kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda tamamlanmak üzere olan proje kapsamında geliştirilen “Eğitici Web Uygulaması” gözden geçirildi.

Projenin bir sonraki aşamasında pilot uygulamaların ve “Öneri Metni” olarak hazırlanacak belgenin içeriğinin tamamlanması planlanmaktadır.

INTREP – Farklı Kültür ve İnanç Bağlamlarında Sosyal İnovasyonun ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi (Fostering Social Innovation and Entrepreneurship in Intercultural and Interreligious Context 2021-1-BE01-KA220-ADU-000033680) Projesinin temel hedefi, yetişkin eğitimi aracılığıyla farklı kültür ve inanç bağlamlarında sosyal inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek, toplumsal kapsayıcılık ve çeşitlilik için yetişkin ve toplum eğitimcilerini desteklemektir. Proje, Belçika Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://intrep-erasmusplus.eu

#intercultural #interreligious #socialinnovation #Entrepreneurship #IntrepProject #sosyalinovasyon #girişimcilik

Etkileşim: 66
Kapat
Skip to content