Yazar: Haberler

Güçlü Bağlar Yaratan Bir Toplantı

İstanbul Valiliği olarak ortak kurumlar arasında yer aldığımız “Gençlerin İstihdam Edilebilirliği İçin Gençlik Çalışanları Projesi (Youth Workers For Youth Employability) (2020-2-IT03-KA105-019299) Projesinin Ağ kurma Toplantısı 6-10 Haziran 2022 tarihleri arasında İtalya’nın Rimini kentinde gerçekleşti. Farklı ülkelerden gelen ortaklarla iş birliği sağlamak ve ortak çalışma ortamında gençlerin istihdam sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan toplantıya kurumumuzu temsilen Hazal Baş katılmıştır. Temsilcimiz Hazal BAŞ, toplantı ve etkinliklerden elde etmiş olduğu deneyim ve bilgi ışığında aşağıda yer alan makaleyi kaleme almıştır.

GÜÇLÜ BAĞLAR YARATAN BİR TOPLANTI
İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, Hazal BAŞ

Gençlerin İstihdam Edilebilirliği İçin Gençlik Çalışanları Projesi (Youth Workers For Youth Employability) – Ağ Kurma Toplantısı, gençlik kuruluşlarının ve STK’ların nasıl çalışması gerektiği, bu kuruluşların sürdürülebilirliği için mevcut fırsat ve yeteneklerin nasıl geliştirileceği konusunda bizlere eşsiz bir bakış açısı kazandırdı. Toplantı, katılımcılara kurumlar arası ilişkiler kurma ve işbirliği sağlama konusunda yetkinlikler kazandırdı. Daha önce pek çok farklı sosyal projede çalışmış olan ortaklarla fikir alışverişinde bulunmak öğretici olduğu kadar katılımcılara harika bir deneyim imkanı da sağladı.

Katılımcıların deneyim ve hikâyelerini dinlemek faydalı olduğu kadar ilham vericiydi. Uluslararası çalışmalar gerçekleştiren katılımcıların yer aldığı bu toplantıda herkes katkı sağlayacağı farklı bir deneyime sahipti. Toplantıyı çok özel ve benzersiz kılan da bu oldu. Her ortak kurum temsilcisinin sahip olduğu benzersiz bakış açıları, deneyimler ve işleyiş tarzları sayesinde tüm katılımcılar birbirlerinden yeni bilgiler öğrenerek toplantıdan faydalandı.

Gençlerin istihdamı ve girişimcilik alanında gelişme ihtiyacı sadece Türkiye’nin değil, birçok ülkenin öncelikli ihtiyacı olduğu için evrensel bir önem taşıyor. Bu konuda başarıya ulaşabilmemiz için yenilikçi fikirlere ve projelere ihtiyacımız var. Bu toplantıdaki etkinlikler süresince katılımcılardan bu konunun çözümüne dair fikirleri duymak katılımcılar için çok aydınlatıcı oldu.

Sonuç olarak, katılımcılar bu projenin başında sahip oldukları beklentilerin çok daha fazlasını kazanarak İtalya’dan ayrıldıklarını belirttiler. İşbirliği ile yapılan aktiviteler tüm katılımcıların kafasında birçok yeni fikrin ortaya çıkmasında etkili oldu. Uluslararası ortaklarla bağlantı kurma, işbirliği sağlama ve bu alanda çalışan arkadaşlar edinme katılımcılara inanılmaz bir deneyim kişisel gelişimlerine çok büyük katkı sağladı. Katılımcılar böyle bir projenin parçası oldukları için çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek ülkelerine döndüler.

BUILDING BRIDGES
Governership Of Istanbul, Turkey, Hazal BAŞ

Youth Workers For Youth Employability – Contact Making Event has made me gain an impeccable perspective on how social organizations and NGOs should work and how to improve the current opportunities and abilities to keep them going. It also shed light on the idea that effectiveness comes with connecting and working together. Sharing and exchanging ideas with partners that have worked for so many different social projects before was an amazing experience that taught me so much.

Hearing stories from them was not only very efficient but also very inspiring. Working in international teams means everyone has something different to add, and that’s what makes the meeting very special and unique. Each country has a different perspective, different experiences and different ways of seeing things.

Focusing on improving ideas on youth employment and entrepreneurship also carried such big importance since it is a big issue in many countries including Turkey. It needs innovative ideas and projects to be able to be solved. Hearing those ideas from the participants was very enlightening and inspirational.

I overall gained so much more than I had expected at the beginning of the project. It was a very beneficial project that gave birth to many great ideas in all participants’ minds. Building connections and networking with international partners was also an incredible experience and brought so much to me. Everyone worked and contributed a lot to the projects and activities that we carried out. It was an incredible experience that built so many connections and ideas and I was so happy and proud to be a part of it.

Etkileşim: 195
Kapat
Skip to content