Yazar: Haberler

Go Zero Projesi Ulusötesi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Go Zero Projesi’nin ulusötesi proje yönetim toplantısı ortak kurumların katılımı ile 12 – 13 Nisan 2023 tarihleri arasında Letonya Doğa Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Jelgava kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda Gıda Sektöründe Atık Yönetimi Eğitim İçeriği deperlendirildi. Zenginleştirilmiş Eğitim Materyalleri ve Çevrim İçi Öğrenme Platformu teknik alt yapısı üzerine fikir alışverişi yapıldı. Endüstriyel Simbiyoz Rehberi ana hatları ve içeriği üzerine planlama yapıldı.

Bir sonraki aşamada 19 – 23 Haziran 2023 tarihleri arasında kısa dönemli personel eğitimi faaliyeti Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Go Zero Projesinin (2020-1-TR01-KA202-093424) temel hedefi gıda sektöründe çalışanların ve meslek liselerinde öğrenim görmekte olan gıda bölümü öğrencilerinin atık yönetimi becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://gozeroproject.eu/

https://www.facebook.com/people/GoZero2021/100067656672719/

ErasmusPlus #Erasmus #GoZero #WasteManagement #VET

Etkileşim: 12
Etkileşim: 12
Kapat
Skip to content