Yazar: Haberler

Go Zero Projesi Ulusötesi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Go Zero Projesi’nin ulusötesi proje yönetim toplantısı ortak kurumların katılımı ile 26 – 27 Ekim 2022 tarihleri arasında Ribera Alta Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde İspanya’nın Alzira kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda Gıda Sektöründe Atık Yönetimi Becerileri ve Eğitim Müfredatına son hali verildi. Gıda Sektöründe Atık Yönetimi Eğitim İçeriği tasarımı planlandı.

Bir sonraki aşamada 12 – 13 Nisan 2023 tarihleri arasında Letonya Doğa Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Jelgava kentinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Go Zero Projesinin (2020-1-TR01-KA202-093424) temel hedefi gıda sektöründe çalışanların ve meslek liselerinde öğrenim görmekte olan gıda bölümü öğrencilerinin atık yönetimi becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://gozeroproject.eu/

https://www.facebook.com/people/GoZero2021/100067656672719/

ErasmusPlus #Erasmus #GoZero #WasteManagement #VET

Etkileşim: 7
Kapat
Skip to content