Yazar: Haberler

Go Zero Projesi Odak Grup Toplantıları Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-TR01-KA202-093424 sözleşme numaralı “Go Zero – Zero Waste Management in Food Sector (Sıfır Atık – Gıda Sektöründe Sıfır Atık Yönetimi)” Projesi, Erasmus+  Programı Mesleki Eğitim alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı Go Zero Projesi 31.12.2020 – 29.06.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Go Zero Projesi’nin temel hedefi, gıda sektöründe çalışanların ve meslek liselerinde öğrenim görmekte olan gıda bölümü öğrencilerinin atık yönetimi becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Go Zero Projesi’nin ilk ürünü olan “Atık Yönetimi Müfredat Çerçevesi ve Karşılaştırmalı Rapor” un katılımcı bir metodoloji ile geliştirilmesi amacıyla gıda sektöründen farklı firma temsilcileri, bu firmaların çalışanları ve gıda bölümü olan meslek liselerinden idareci, öğretmen ve öğrenciler ile odak grup toplantıları yapıldı. Katılımcılardan alanda uyguladıkları atık yönetimi stratejileri ve uygulamaları hakkında bilgi alındı. Projenin bir sonraki aşamasında “Atık Yönetimi Müfredat Çerçevesi ve Karşılaştırmalı Rapor” hedef kitlenin erişimine hazır hale gelecektir.

#sıfırAtık #goZero

https://www.facebook.com/ist.csb/
https://www.facebook.com/bounsdcpc/
https://www.facebook.com/KMPPMC
https://es-es.facebook.com/mancomunitat.riberaalta
https://www.facebook.com/MediaCreativa2020
https://www.facebook.com/latvijaslauksaimniecibasuniversitate/
https://www.facebook.com/LLU.international
https://www.facebook.com/ExponentialTA
https://www.facebook.com/KMPPMC

https://twitter.com/istanbul_csb?s=11
https://twitter.com/BUSDCPC

https://instagram.com/istanbul_csb?igshid=1obacxlsnek6e
https://www.instagram.com/busdcpc/
https://www.instagram.com/lluniversitate/

Etkileşim: 86
Kapat
Skip to content