Yazar: Haberler

FLIPPMI Projesi Birinci Ulus Ötesi Toplantısı Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirildi

FLIPPMI Projesi’nin birinci ulus ötesi toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 16 Mayıs 2022’de çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, hazırlanacak proje ürünleri ve öğrenme öğretme faaliyetleri hakkında katılımcıların görüşleri alınarak, üretilecek eğitim içerikleri hakkında fikir ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Projenin bir sonraki aşamasında, proje ürünü olarak hazırlanacak olan “kültürlerarası arabuluculara yönelik yetkinlik matrisi” için işbölümü planlanmaktadır.

Temel hedefi, göçmen ailelerin aile eğitimi yöntemleriyle Ters Yüz Öğrenim’e katılımını güçlendirmek ve kültürlerarası arabulucuları bu süreci desteklemek için gerekli yetkinlikler ve kaynaklarla desteklemek olan FLIPPMI Projesi (2021-1-BE01-KA220-SCH-000024579) Belçika Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği’nin ortak olarak yer aldığı proje Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

#empoweringmigrantslearning #Erasmus+ #FlippedLearning #FamilyLearning #digitaleducationformigrants

Etkileşim: 105
Kapat
Skip to content