Yazar: Haberler

FEMENIN Projesi Çoğaltıcı Konferansı İstanbul’da Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2018-1-UK01-KA204-048234 sözleşme numaralı “FEMENIN – Financial and Economic Literacy of Migrant Women for Entrepreneurial Inclusion (Girişimci Katılım İçin Göçmen Kadınların Finansal ve Ekonomik Okuryazarlığı) Projesi, Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında İngiltere Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumlar arasında yer aldığı “FEMENIN” Projesi 01.09.2018 – 31.10.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

FEMENIN Projesi’nin temel hedefi, göçmen kadınların finansal ve ekonomik okuryazarlıklarını geliştirmek için ihtiyaca uygun şekilde tasarlanmış kaliteli öğrenme fırsatları sağlayabilmeleri amacıyla yetişkin öğretmen ve eğitimcilerini desteklemektir. FEMENIN Eğitim Müfredatı, FEMENIN Mobil Öğrenme Uygulaması ile Çok Dilli Elektronik Öğrenme Platformu ve Eğitim İçeriklerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla FEMENIN Çoğaltıcı Konferansı Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsünde görev yapan yetişkin eğitimcileri ile göçmen ve finansal okuryazarlık alanında çalışan kurumlardan temsilcilerin katılımı ile İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde 19 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Konferansta misafir konuşmacılar tarafından Türkiye’de Yetişkin Eğitimi, Finansal Okuryazarlık ve Kadın Girişimciliği üzerine sunumlar yapıldı. Proje kapsamında geliştirilen Çok Dilli E-Öğrenme Platformu ve Mobil Öğrenme Uygulamasının kullanımına dair gönüllü katılımcılar ile uygulama ve platformu deneyimlemeleri amacıyla bir çalıştay gerçekleştirildi ve bu ürünler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Proje uygulama süreci 31 Ekim 2021 tarihi itibariyle sona erecek olup, proje ürünlerini tüm ortak dillerde www.femenin.org adresinden ulaşılabilir olacaktır.

www.femenin.org
https://tk.elearning.femenin.org

https://www.linkedin.com/groups/8781893

Etkileşim: 6
Kapat
Skip to content