Yazar: Haberler

ECVET Beceri Platformu Projesi Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı Trikala’da Gerçekleştirildi

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform – 2019-1-TR01-KA202-077191) Projesi, İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde altı farklı ülkeden on farklı kurumun katılımıyla 01.09.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. ECVET Beceri Platformu projesinde İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kartal/Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje yerel ortakları arasında yer almaktadır.

Projenin temel hedefleri arasında iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması; tanımlanan beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilmesi ve eğitim içeriklerinin hazırlanması yer almaktadır.

Proje ortak kurumlarının katılımıyla 27-28 Ekim 10/2021 tarihinde Yunanistan’ın Trikala şehrinde gerçekleştirilen ulus ötesi proje yönetim toplantısında Eğitim Müfredatı’nın mevcut hali gözden geçirildi. Eğitim İçerikleri ve Zengin İçerikli Materyallerin tasarımına dair fikir alışverişi yapıldı. Proje yönetim ve uygulaması kapsamında ulus ötesi proje toplantıları ve personel eğitim faaliyetine dair planlama yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında Eğitim İçerikleri ve Zengin İçerikli Materyaller geliştirilecektir.

www.ecvetskillsplatform.eu

www.skillsmatching.eu

https://twitter.com/EcvetSkills

https://www.facebook.com/ECVETSVP/

Etkileşim: 5
Kapat
Skip to content