Yazar: Haberler

EMPOWER Projesi Çevrim İçi Ulus Ötesi Proje Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-TR01-KA204-094078 sözleşme numaralı “EMPOWER – Empowering People with Disabilities through Effective Disaster Management (GÜÇLENDİR – Engeli Olan Bireyleri Etkili Afet Yönetimi İle Güçlendirme)” Projesi, Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatör olduğu EMPOWER Projesi 31.12.2020 – 30.04.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

EMPOWER Projesi’nin temel hedefi, afetlerde zarar görebilirliği yüksek, engeli olan bireylerin ve bu bireylere bakım veren kişilerin afet yönetimi konusunda farkındalıklarının ve yeterliklerinin artırılmasına katkı sağlamaktır.

Çevrim İçi Ulus Ötesi Proje Başlangıç Toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 2 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda proje faaliyetleri gözden geçirildi. Projenin ilk ürünü “Etkili Afet Yönetimi İçin Avrupa Referans Çerçevesi” çalışma planı ve faaliyetleri sunuldu.

Projenin bir sonraki aşamasında proje web sitesinin tüm ortak dillerde erişilebilir olması planlanmaktadır.

www.empowerpwd.eu

www.facebook.com/empowerpwdproject/

@ulusalajans @istanbulvaliligi

#EtkiliAfetYönetimi
#EngeliOlanBireyler
#ProfesyonelveEhliyetsizBakıcılar
#ErişilebilirÖğrenme
#KapsayıcıAfetYönetimi

Etkileşim: 196
Kapat
Skip to content