Yazar: Haberler

EMPOWER Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-TR01-KA204-094078 sözleşme numaralı “EMPOWER – Empowering People with Disabilities through Effective Disaster Management (GÜÇLENDİR – Engeli Olan Bireyleri Etkili Afet Yönetimi İle Güçlendirme)” Projesi, Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatör olduğu EMPOWER

Projesi 31.12.2020 – 29.04.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

EMPOWER Projesi’nin temel hedefi, afetlerde zarar görebilirliği yüksek, engeli olan bireylerin ve bu bireylere bakım veren kişilerin afet yönetimi konusunda farkındalıklarının ve yeterliklerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Çevrim içi Proje Yönetim Toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 28.04.2021 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda orak kurumlar ülkelerindeki afet yönetimi alanında profesyonel ve ehliyetsiz bakıcılara sunulan eğitim fırsatları hakkında yapılan araştırmaları sundu.

Projenin bir sonraki aşamasında “Etkili Afet Yönetimi İçin Avrupa Referans Çerçevesi” geliştirilecektir.

empowerpwd.eu

https://www.facebook.com/Empower-102361075228358

https://twitter.com/EMPOWER_PwD_EU

#EtkiliAfetYönetimi #EngeliOlanBireyler #ProfesyonelveEhliyetsizBakıcılar #ErişilebilirÖğrenme #KapsayıcıAfetYönetimi

Etkileşim: 131
Kapat
Skip to content