Yazar: Haberler

Design Thinking Skills Projesi Ulusötesi Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Design Thinking Skills (Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Artırılması İçin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi) Projesi’nin ulusötesi proje yönetim toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 14 Kasım 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda proje kapsamında geliştirilmiş olan ürünler değerlendirildi. “Eğitim Destek Materyalleri” gözden geçirildi. “Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı İçin Öneri Raporu” değerlendirildi. İlerleyen süreçte ortak kurumlar kendi ülkelerinde proje ürünlerinin tanıtımı için etkinlikler gerçekleştirecektir.

Design Thinking Skills (Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Artırılması İçin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi) Projesinin (2020-1-TR01-KA201-094174) temel hedefi “Tasarım Odaklı Düşünme Eğitim Modülleri” ve “Çevrim İçi Öğrenme Platformu” aracılığıyla öğretmenlere tasarım odaklı düşünme becerileri eğitimi vererek akademik başarının artırılması ve erken okul terkinin azaltılması olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

http://dts4teachers.eu

https://www.facebook.com/dtsproject.ytu

#ErasmusPlus #Erasmus #TasarımOdaklıDüşünme #TasarımBeceriAtölyeleri #TBA #DesingThinking #DesingThinkingSkills

Etkileşim: 53
Kapat
Skip to content