FOSTER CARE - Yenilikçi Eğitim Modeli İle Koruyucu Aile Sürecinin İyileştirilmesi

Proje Açıklaması

Foster Care projesi, koruyucu ailelerle çalışan yetişkin eğitmenleri ve meslek çalışanlarının becerilerinin desteklenerek ortak ülkelerde koruyucu aile süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Çağrı Adı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı

Ana Eylem 2 Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar

Proje Numarası

2022-1-TR01-KA220-VET000086203

Koordinatör Kurum

Ortak (Ülkeleri)

Başlama Tarihi

01.12.2023

Süre

24 Ay

Proje Amacı

Bu proje koruyucu ailelere eğitim veren yetişkin eğitmenlerinin ve

meslek çalışanlarının becerilerini geliştirerek koruyucu ailelerin temel becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca;

  • Koruyucu ailelerle çalışan yetişkin eğitmenleri ve meslek çalışanlarını bu alandaki en son araştırma ve en iyi uygulamalarla desteklemek ve onlara sürekli eğitim ve mesleki gelişim fırsatları sağlayarak güncel bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamak.
  • Yetişkin eğitmenleri ve meslek çalışanlarının koruyucu ailelerin ihtiyaçlarını desteklemek için çeşitli kaynaklara ve bilgilere erişmesini sağlamak
  • Koruyucu ailelerle çalışan yetişkin eğitmenleri ve meslek çalışanlarına kendi alanlarındaki diğer profesyonellerle işbirliği yapma ve ağ kurma fırsatları sağlamak
  • Koruyucu ailelerin ve bakım altındaki çocukların ihtiyaçlarının savunulmasına ve bu çocukların ve ailelerin yüksek menfaatlerini destekleyen politika ve uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunmak

hedefler arasındadır.

Proje Faaliyetleri

Bu projenin sonunda aşağıdaki proje ürünleri ortaya çıkacaktır:
1. Koruyucu Aile Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi
2. Bütüncül, Yenilikçi ve İhtiyaca Yönelik Eğitim İçeriği
3. Dijital Platformda Kendi Kendine Çalışma Öğrenme Araçları ve İletişim Forumu
4. Yaygınlaştırma Planı

Web Sitesi

Eğitim Platformu

Sosyal Medya Hesapları

Etkileşim: 8
Kapat
Skip to content