Yazar: Haberler

Design Thinking Skills Projesi Ulusötesi Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Design Thinking Skills (Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Artırılması İçin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi) Projesi’nin ulusötesi proje yönetim toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 23 – 24 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda proje kapsamında geliştirilmiş olan “Okul Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme Becerileri İçin Metodolojik Çerçeve” değerlendirildi. “Eğitim Modülleri” tasarım süreci değerlendirildi ve içerik geliştirme süreci planlandı. Bir sonraki aşamada “Eğitim Modülleri” İngilizce olarak kullanıcıların erişimine açık hale getirilecektir.

Design Thinking Skills (Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Artırılması için Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi) Projesinin (2020-1-TR01-KA201-094174) temel hedefi “Tasarım Odaklı Düşünme Eğitim Modülleri” ve “Çevrim İçi Öğrenme Platformu” aracılığıyla öğretmenlere tasarım odaklı düşünme becerileri eğitimi vererek akademik başarının artırılması ve erken okul terkinin azaltılması olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

http://dts4teachers.eu

https://www.facebook.com/dtsproject.ytu

Etkileşim: 7
Etkileşim: 7
Kapat
Skip to content