Yazar: Haberler

Design Thinking Skills Projesi Ulus Ötesi Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Design Thinking Skills (Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Artırılması İçin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi) Projesi’nin ulusötesi proje yönetim toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 11 – 12 Eylül 2023 tarihlerinde Portekiz’in Porto kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda proje kapsamında geliştirilmiş olan ürünler değerlendirildi. “Eğitim Destek Materyalleri” gözden geçirildi. “Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı İçin Öneri Raporu” içerik geliştirme süreci planlandı. Bir sonraki aşamada proje ürünleri tamamlanıp yaygınlaştırma etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Design Thinking Skills (Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Artırılması İçin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi – 2020-1-TR01-KA201-094174) Projesinin temel hedefi, “Tasarım Odaklı Düşünme Eğitim Modülleri” ve “Çevrim İçi Öğrenme Platformu” aracılığıyla öğretmenlere tasarım odaklı düşünme becerileri eğitimi vererek akademik başarının artırılması ve erken okul terkinin azaltılması olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

http://dts4teachers.eu/

https://www.facebook.com/dtsproject.ytu/

Etkileşim: 33
Kapat
Skip to content