Yazar: Haberler

BOOST Projesi 3. Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-ES01-KA204-081853 sözleşme numaralı BOOST – Global Competence for Advancing Social Inclusion and Career Path of Vulnerable Women (Dezavantajlı Kadınların İstihdamı ve Sosyal Katılımları İçin Küresel Becerilerinin Arttırılması) Projesi, Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında İspanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumlar arasında yer aldığı BOOST Projesi 01.09.2020 – 31.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefleri sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı kadınların küresel becerilerinin geliştirilerek sosyal katılımlarının ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ile dezavantajlı kadınlar ile çalışan yetişkin eğitmenlerinin mentörlük becerilerinin arttırılmasıdır.

Projenin 3. ulus ötesi proje yönetim toplantısı, proje ortak kurumlarının katılımıyla İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde 21-21 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim içeriğinin sunulacağı öğrenme platformu gözden geçirilerek, dezavantajlı kadınlara yönelik verilecek pilot eğitim faaliyetlerine dair fikir alışverişi yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında dezavantajlı kadınlar ile çalışan yetişkin eğitmenlerine yönelik eğitim materyalleri geliştirilecek ve söz konusu içeriğin test edilme süreci planlanacaktır.

www.boost.erasmus.site

https://www.facebook.com/boost.erasmus

Etkileşim: 12
Kapat
Skip to content