Yazar: Haberler

Action Projesi Kısa Dönemli Öğrenme Faaliyeti İstanbul’da Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-FR01-KA202-062201 sözleşme numaralı ACTION – Empowering educators and community leaders to act on climate change (Eğitmenlerin ve Toplum Liderlerinin İklim Değişikliği Üzerinde Çalışabilme Becerilerinin Geliştirilmesi) Projesi, Erasmus+ Programı mesleki eğitim alanında stratejik ortaklıklar kapsamında Fransa Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği’nin ortak kurum olarak yer aldığı Action projesi 01/09/2019 – 31/08/2022 tarihlerinde gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefi toplum liderlerinin ve mesleki eğitimdeki eğitmenlerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılması vasıtasıyla küresel ısınma ile mücadele edebilmelerini sağlamaktır.

Projenin kısa dönemli öğrenme faaliyeti İstanbul Valiliğini ev sahipliğinde 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. Katılımcılar iklim değişikliği ile mücadele üzerine hazırlanan eğitim içeriği ve metodolojisi hakkında bilgi sahibi oldular. Faaliyet kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirilerek burada yapılan projeler ve araştırmalar hakkında bilgi alındı.

Projenin bir sonraki aşamasında iklim değişikliği ile mücadele üzerine hazırlanan eğitim içeriklerinin pilot uygulamalarının yapılması planlanmaktadır.

https://action.erasmus.site/tr/
https://www.facebook.com/actionerasmus

#İklimdeğişikliği #küreselısınma #abprojeleri #erasmus #sürdürülebilirkalkınma #çevre

Etkileşim: 9
Kapat
Skip to content