Yazar: Haberler

Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme (DT4S) Projesi Ulusötesi Proje Yönetim Toplantısı Portekiz’de Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA201-076710 sözleşme numaralı “Design Thinking For Sustainability Education (Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatörü olduğu DT4S Projesi 01/09/2021 – 31/08/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefi 12-16 yaş arası ortaöğretim öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına aktif olarak katılımlarını desteklemek için onların farkındalığını arttırmak; temel bilgi, olumlu tutumlar, problem çözme becerileri, iş birliği yeteneği ve yenilikçi çözümler ile sentezleme becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

Projenin 2. yüz yüze uluslararası proje yönetim toplantısı 16-17 Kasım 2021 tarihlerinde proje ortaklarından Virtual Campus isimli kurumun ev sahipliğinde Portekiz’in Porto şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda proje faaliyetleri ve öğretim sürecini destekleyecek materyaller gözden geçirildi. DT4S Platformu testi üzerinden proje ortakların katılımıyla atölye gerçekleştirildi.

Bir sonraki yüz yüze uluslararası proje yönetim toplantısının 28-29 Mart 2022 tarihlerinde Yunanistan’nın Volos şehrinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

www.dt4s.eu

www.facebook.com/DT4SProject
www.twitter.com/DT4SProject

#DT4S #tasarımOdaklıdüşünme #sürdürülebilirlik #designThinking

Etkileşim: 9
Kapat
Skip to content