YAMH - Okullarda Gençlerin Ruh Sağlığı

Proje Açıklaması

YAMH Projesi, okullarda gençlerin ruh sağlığını korumak ve güçlendirmek için öğretmenleri ve gençlik çalışanlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu proje, profesyonellerin okullarda gençlerin ruh sağlığını koruyup güçlendirebilmeleri, risklerle mücadele edebilmeleri ve aynı zamanda gençlerin iyi oluş hallerini desteklemek için içerik geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çağrı Adı

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 

Okul Eğitimi İşbirliği Ortaklıkları

Proje Numarası

2021-1-EL01-KA220-SCH-000032845

Koordinatör Kurum

Ortak (Ülkeleri)

Başlama Tarihi

28.02.2022

Süre

24 Ay

Proje Amacı

YAMH Projesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından uygun bulunan yaşam becerileri yaklaşımı aracılığıyla gençlerin ruh sağlığını korumak ve güçlendirmek için öğretmenleri ve gençlik çalışanlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca projenin ulaşmayı hedeflediği diğer amaçlar arasında gençlerin:

  • Temel ruh ve zihin sağlığı sorunlarının erken belirtilerini fark etmek
  • Ruh ve zihin sağlığı sorunlarının belirtileri ile başa çıkmak ve yardım talebinde bulunabilmelerini sağlamak
  • Okullarda gençlerin sosyal becerilerine (iletişim, reddedebilme, kararlılık ve empati), bilişsel becerilerine (karar alma, eleştirel düşünme ve öz değerlendirme) ve de duygusal becerilerine (stresle başa çıkma, öfke kontrolü ve irade) katkıda bulunarak onların psikolojik sağlamlıklarını desteklemek yer almaktadır.

Proje Faaliyetleri

  • Yaşam becerileri yaklaşımı yoluyla, okullarda gençlerin ruh ve zihin sağlığını koruyup desteklemek amacıyla Avrupa Birliği standartlarına dayalı olarak geliştirilmiş beceriler seti (PR1 ECVET Müfredatı).
  • Gençlerin ruh ve zihin sağlığını korumak ve desteklemek üzere öğretmenler ve gençlik çalışanları için BİT temelli bir eğitim aracı olarak geliştirilmiş konu hakkında teorik ve pedagojik kursların bulunduğu Çevrim İçi Dijital Veri Tabanı (PR2 Çevrim İçi Platform).
  • Aynı konu üzerinde çalışan kurum, kuruluş ve paydaşların proje sonuçlarına ulaşmalarını ve uygulamalarını kolaylaştırmak üzere önerilerin bulunduğu bir rehber (PR3 Rehber ve Öneriler).

Web Sitesi

Eğitim Platformu

Etkileşim: 279
Kapat
Skip to content