Yazar: Haberler

WE CARE Projesi Çevrim İçi Proje Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-FR01-KA204-080142 sözleşme numaralı “WE CARE – Providing Access to Guidance, Training and Validation of Non-Formal and Informal Learning for Migrant Women Working in Care Sectors (ÖNEM VERİYORUZ – Bakım Sektörlerinde Çalışan Göçmen Kadınlara Yönelik Rehberlik, Eğitim ve Çalışanların Geçmiş Öğrenim Deneyimlerinin Geçerliliğinin Sağlanması)” Projesi, Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Fransa Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı “WE CARE” Projesi 01.10.2020 – 30.09.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

WE CARE Projesi’nin temel hedefleri arasında, yetişkinler ile çalışan eğitimci, öğretmen, danışman ve rehberlik personelinin kullanımına yönelik bakım alanında yeni eğitsel yöntemler ve araçlar tasarlayarak göçmen kadınların bakım becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması yer almaktadır.

Çevrimiçi proje Toplantısı 29.11.2021 tarihinde tüm proje ortak kurumlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Çevrim İçi Veri Tabanı’na ilişkin son düzenlemeler ve Araç Kiti ve Öğretmen El Kitabı’na dair planlamalar görüşüldü.

Projenin bir sonraki aşamasında WE CARE Araç Kiti ve Öğretmen El Kitabı hedef kitlenin erişimine hazır hale gelecektir.

#WeCare

#GöçmenKadınlarıDestekliyoruz

#ÖnemVeriyoruz

#BakımBecerileri

Etkileşim: 3
Etkileşim: 3
Kapat
Skip to content