Yazar: Haberler

TOURISTIC Projesi Kısa Dönemli Personel Eğitim Faaliyeti Gerçekleştirildi

TOURISTIC Projesinin ikinci kısa dönemli personel eğitim faaliyeti 1-3 Şubat 2022 tarihlerinde EBAGEM adlı kurumun ev sahipliğinde her ortak kurumdan ilgili personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Faaliyette ortak kurumların hazırlamış olduğu öğrenme modülleri sunuldu. Hazırlanan modüllerin uygulanmasına yönelik etkinlikler yapıldı ve modül içeriklerine yönelik fikir ve öneri paylaşımı yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında geliştirilen Öğrenme Modülleri ve Mesleki Açık Çevrim içi Dersler TOURISTIC Sanal Kampüs’te erişime açık hale gelecektir.

TOURISTIC Projesinin (2019-1-EL01-KA202-06259) temel hedefi engeli olan bireylerle çalışan mesleki eğitim öğretmenlerinin ve eğitmenlerinin çevrim içi erişilebilir turizmde kullanılan dijital becerilerin kazandırılmasındaki yetkinliklerinin desteklenmesi olup proje Yunanistan Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://touristic-upskilling.eu/tr/
https://www.facebook.com/Touristic-Upskilling-112744520386784/

#ErişilebilirTurizm #UpskillingPwDs #DijitalBeceriler #DigitalSkills #VET #meslekieğitim #engeliolanbireylerebecerikazandırma #accessibletourism

Etkileşim: 4
Etkileşim: 4
Kapat
Skip to content