Yazar: Haberler

TECH TO TEACH Projesi Öğrenme, Öğretme, Eğitim Faaliyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

TECH TO TEACH Projesi’nin İkinci Öğrenme, Öğretme, Eğitim Faaliyeti Toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 5 – 9 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda “Teknoloji Temelli Aktif Öğrenme Yaklaşımı” temel alınarak eğitimde robotik ve kodlama uygulamalarının desteklenmesi amacıyla eğitimcilere eğitim verilerek iyi uygulamaların paylaşımı gerçekleştirildi.

Projenin bir sonraki aşaması olan Üçüncü Öğrenme, Öğretme, Eğitim Faaliyeti Toplantısı’nın İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Temel hedefi eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin artırılması ve dijital uygulamaların disiplinler arası yaklaşımla tüm ders içeriklerinde kullanılması olan TECH TO TEACH Projesi (2021-1-TR01-KA220-SCH-000032769) Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği projenin ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://www.techtoteacheu.com/
https://www.facebook.com/groups/1819374728269771/

#technology #tbal #TechnologyBasedActiveLearning #DigitalEducation #DigitalTechnology #robotics #coding #roboticapplications

Etkileşim: 249
Kapat
Skip to content