Ciddiye Al!

Proje Tanımı: Ciddiye Al! Projesi, güncel ve yenilikçi bir afet eğitimi aracılığıyla toplumun genelinde bir afet yönetimi kültürü oluşturmaya odaklanmaktadır.

Hibe Programın AdıAvrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Erasmus+ Programı Ana Eylem 2
Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar
Proje Numarası  2020-1-UK01-KA201-079097
Koordinatör KurumRisley Avenue Primary School (İngiltere)
Ortak Ülke/Kurumlarİstanbul Valiliği (Türkiye)
ASPIRE (İngiltere)
INFODEF (İspanya)
Thessally Üniversitesi (Yunanistan)
CEI (Bulgaristan)
Proje Süresi24 Ay
Proje Başlangıç Tarihi01.11.2020
Projenin Amacı  Ciddiye Al! Projesi ile, farklı disiplinlerden öğretmenlerin afet eğitimini daha etkili bir şekilde öğretmelerine, okul yöneticilerinin ve yetkililerin afet yönetimi stratejisi geliştirmelerine, stratejileri günün şartlarına göre yenilemelerine ve afet yönetimi döngüsü hakkında aileleri bilinçlendirmeye katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.
Temel Proje Faaliyetleri-Ortak ülkelerdeki mevcut okul tabanlı afet eğitimi program ve planlarının incelenmesi
-Öğretmen anketlerinin uygulanması ve analiz edilmesi
-Öğretmenlere yönelik eğitim içeriklerinin belirlenmesi
-Afet ve teknoloji alanında uzmanların katılımı ile danışma toplantılarının planlanması
-Afet yönetimi ile ilgili senaryoların oluşturulması Senaryolar temelinde ciddi oyunların tasarlanması ve geliştirilmesi
-Okullarda Afet Yönetimi Stratejisi Geliştirme Kılavuzu’nun hazırlanması için okullardan sorumlu yetkililerle odak grup toplantılarının gerçekleştirilmesi
-Velilerin afet yönetimi konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyleri için anketler geliştirilmesi ve uygulanması
-Farkındalık materyali olarak videolar ve kitapçıkların geliştirilmesi
-Kısa dönemli personel eğitiminin gerçekleştirilmesi
-Eğitim içeriklerinin tüm branşlardan öğretmenlerin katılımı ile test edilmesi
-Ciddi oyunların 10-13 yaş arası öğrencilerin katılımı ile test edilmesi
-Proje sonuçlarını yaygınlaştırmak amacıyla Çoğaltıcı Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Proje Ürünleri-Afet Yönetimi için Yöntemsel Öğretim Çerçevesi
-Öğretmenler için Afet Yönetimi Öğretim İçeriği
-Öğrenciler için Oyunlaştırılmış Dijital Öğrenme Merkezi
-Okullarda Afet Yönetimi Stratejisi Geliştirme Kılavuzu
-Aileler ve Toplum İçin Afet Farkındalık Materyalleri
https://ctll.e-ce.uth.gr/index.php/tis/
Etkileşim: 19
Kapat
Skip to content