Mİ Window (Benim Pencerem) Projesi Koordinasyon Toplantısı 1 Aralık 2022 günü İrlanda’nın Dublin şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda erken çocukluk dönemi travması hakkında hazırlanan eğitim müfredatı değerlendirildi....