PAIDEIA - Öğretmenlerin Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı Konusunda Desteklenmesi

Proje Açıklaması

PAIDEIA Projesi, eğitimde yapay zeka kullanımı konusunda öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Çağrı Adı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yenilikçilik İçin Ortaklıklar / İleriye Dönük Projeler

Proje Numarası

101132955

Koordinatör Kurum

Ortak (Ülkeleri)

Başlama Tarihi

01.01.2024

Süre

36 Ay

Proje Amacı

PAIDEIA projesi, öğretmenlerin eğitimde yapay zekanın özelliklerini ve potansiyelini kavramaları ve yapay zeka araçlarını kullanabilmeleri amacıyla eğitim müfredatı ve çeşitli eğitim materyalleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimde yapay zeka kullanımı konusunda proje ortağı ülkelerde mevcut durumun analizi, eğitim materyalleri tasarımı ve proje ürünlerinin değerlendirme çalışmaları, yapay zekanın etik kullanımının teşvik edilmesi ve öğretmenlere proje ürünleri ve yapay zeka konusunda eğitimler verilmesi ve bu sayede öğretmen yeterliliklerin artırılması da projenin gerçekleştirmeyi amaçladığı hedefler arasındadır.

Proje Faaliyetleri

  1. Eğitimde yapay zekanın mevcut durumuna ilişkin analiz raporu
  2. Eğitimde yapay zeka kullanımına ilişkin yeterlilik çerçevesi ve spiral eğitim müfredatının geliştirilmesi
  3. Proje ürünlerinin değerlendirilmesi ve pilot uygulaması
  4. Politika önerisi raporu
  5. Yaygınlaştırma
Etkileşim: 9
Kapat
Skip to content