Yazar: Haberler

Learning Schools Projesi Çevrimiçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-BG01-KA201-079235 sözleşme numaralı “Learning Schools (Öğrenen Okullar)” Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Bulgaristan Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı Learning Schools Projesi 01.09.2020 – 31.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefi, öğretmenlerin mesleki gelişim süreci içerisinde yeterliliklerini destekleyerek öğrenen okullar yaklaşımıyla okulların yönetim kapasitelerinin ve kurumsal gelişimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Proje ortak kurumlarının katılımıyla 10 Şubat 2021 tarihinde uluslararası çevrim içi proje yönetim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ortak ülkelerde farklı okullardan idareciler, öğretmenler ve alandaki akademisyen ve uzmanlarla gerçekleştirilecek görüşmeler için planlama yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında tüm ortak ülkelerde proje paydaşlarının katılımıyla çevrim içi görüşmeler ve odak grup toplantıları gerçekleştirilecektir.

https://learningschools.eu/

#öğrenenOkullar #okulEğitimi #eucommission

Etkileşim: 6
Kapat
Skip to content