Yazar: Haberler

Learning Schools Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-BG01-KA201-079235 sözleşme numaralı “Learning Schools (Öğrenen Okullar)” Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Bulgaristan Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı Learning Schools Projesi 01.09.2020 – 31.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefi, öğretmenlerin mesleki gelişim süreci içerisinde yeterliliklerini destekleyerek öğrenen okullar yaklaşımıyla okulların yönetim kapasitelerinin ve kurumsal gelişimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Proje ortak kurumlarının katılımıyla 12 Mart 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirilen uluslararası proje yönetim toplantısında ihtiyaç analizi için gerçekleştirilecek odak grup toplantısı ve görüşme süreçleri planlandı.

Projenin bir sonraki aşamasında proje paydaşlarının ve hedef kitlenin katılımıyla çevrim içi odak grup toplantıları gerçekleştirilecektir.

https://learningschools.eu/

#öğrenenOkullar #okulEğitimi #eucommission

Etkileşim: 17
Etkileşim: 17
Kapat
Skip to content