KOBİ'ler Gelecekle Buluşuyor

Proje Açıklaması

Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM)
KOBİ’lerin dijitalleşmesini sağlayan üniversite ve sanayi gibi aktörleri bir araya getiren, teknik kapasitesi ve bilgi birikimi yüksek uzman ekibe ve danışman kurumlara sahip, merkezi ve sürdürülebilir bir mekansal platformun kurulması.

Çağrı Adı

İstanbul Kalkınma Ajansı – Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul

Proje Numarası

TR10/18/YMP/0002

Koordinatör Kurum

Türk Girişim Ve İş Dünyası Konfederasyonu

Ortak Kurumlar

  • İstanbul Valiliği
  • Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği
    PROJE İŞTİRAKÇİLERİ
  • Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği
  • Boğaziçi Üniversitesi

Başlama Tarihi

06.08.2018

Süre

18 Ay

Proje Faaliyetleri

KOBİ’ler; Türkiye’de çalışan sayısı bakımından toplam girişimlerin %99,8’ini, istihdamın %76’sının, katma değerin %54’unu, yatırımların %50’sini ve üretimin %56’sını oluşturmaktadır. 2012 yılı itibarıyla KOBİ’ler banka kredilerinin %25’ini kullanmakta ve ihracatın %60’ınıgercekleştirmektedir. Dolayısıyla yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapının tesisini sağlamak için KOBİ’lerin de dijital dönüşümün sağlamak bir zorunluluk olarak görünmektedir. Proje kapsamında; KOBİ’lerin cağın gerekliliklerine uygun dijitalleşme becerileri, mevcut dijitalleşme durumlarının ölçülmesi ve ortaya koyulması hedeflenmiş olup eşleştirme ve finansmana erişim faaliyetleriyle KOBİ’lerin dijitalleşmelerine katkı sağlanmıştır. Ayrıca, proje sonunda yapılan değerlendirme çalışması ile de projenin dijitalleşmeye, dijitalleşmenin verimlilik ve karlılığa etkisi analiz edilmiştir. Proje ile; İstanbul’un genel yenilik iklimine, yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya kavuşmasını 2 yönlü destekleyerek İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek urun ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesine ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesine katkı sağlamak için KOBİ’lerin dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Etkileşim: 11
Kapat
Skip to content