Yazar: Haberler

Intrep Projesi Final Toplantısı Liege’de Gerçekleştirildi

2024 tarihinde Belçika’nın Liege kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda tamamlanan ürünler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Ortaklar, yerel düzeyde pilot uygulamalarını başarıyla tamamladı. Proje kapsamında geliştirilmiş eğitim müfredatı, öğrenme üniteleri planı, e-öğrenme kampüsü ve öğretim uygulaması Intrep öğrenme platformlarında kullanıcıların erişimine sunuldu. Tüm ortak kurumlar tarafından çoğaltıcı proje tanıtım etkinlikleri düzenlenmekte olup pilot uygulama sonuçlarının raporlaştırılması da kısa bir süre sonra ilgililere sunulacaktır.

Projenin bir sonraki aşamasında son ürünümüz öneri metninin nihai haline getirilerek diğer proje ürünleri ile proje bitiminden sonraki süreçlerde kullanımı ve yaygınlaştırılması için planlama yapılacaktır. Ayrıca proje nihai raporlama sürecine başlanacaktır.

INTREP – Farklı Kültür ve İnanç Bağlamlarında Sosyal İnovasyonun ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi (Fostering Social Innovation and Entrepreneurship in Intercultural and Interreligious Context 2021-1-BE01KA220-ADU-000033680) Projesinin temel hedefi, yetişkin eğitimi aracılığıyla farklı kültür ve inanç bağlamlarında sosyal inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek, toplumsal kapsayıcılık ve çeşitlilik için yetişkin ve toplum eğitimcilerini desteklemektir. Proje, Belçika Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://intrep-erasmusplus.eu/
https://tr.elearning.intrep-erasmusplus.eu/
https://tr.webapp.intrep-erasmusplus.eu/

#intercultural #interreligious #socialinnovation #Entrepreneurship #IntrepProject #sosyalinovasyon #girişimcilik #çokkültürlülük #inovasyon #yetişkineğitimi

Etkileşim: 41
Kapat
Skip to content