YEŞİL TURİZM: Konukseverlikte Sürdürülebilirlik

Proje Açıklaması

YEŞİL TURİZM projesi, gençlerin turizm sektöründeki sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına aktif katılımlarını sağlamak için ekoturizm yaklaşımı ile gençleri yeşil girişimcilik ve sürdürülebilirlik becerileri ile destekleyerek turizm alanlarında eğitim veren eğitimcileri bu alanda güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Çağrı Adı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı

Ana Eylem 2 Gençlik Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar

Proje Numarası

2023-2-FR02-KA220-YOU-000-185429

Koordinatör Kurum

Ortak (Ülkeleri)

Başlama Tarihi

01.03.2023

Süre

24 Ay

Proje Amacı

Bu proje gençlerin turizm sektöründeki sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına aktif katılımlarını sağlamak için ekoturizm yaklaşımı aracılığıyla gençleri yeşil girişimcilik ve sürdürülebilirlik becerileri ile desteklemeyi ve turizm alanlarında eğitim veren eğitimcileri  bu alanda güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Ayrıca;

– Turizm sektöründe gençlerin istihdam edilebilirliğini desteklemek ve yeşil girişimcilik becerileri ve ekoturizm yaklaşımları ile yaptıkları işin kalitesini yükseltmek

– Gençlerin farkındalığını artırmak ve onlara beceri kazandırarak sürdürülebilir toplumlar ve ekonomiler inşa etmek

– Ekoturizm faaliyetlerini çeşitlendirerek ekonomik büyümeye ve turizm sektörüne katkı sağlamak

– Gençlerin girişimcilik becerilerini yeşil beceriler doğrultusunda geliştirerek topluma ve iş hayatına katılımlarına destek olmak

– Ekoturizm ile çevreye zarar vermeden yerel halkı ve yerel ekonomileri desteklemek

– Dezavantajlı gençlerin eğitim ve iş hayatına katılımlarını desteklemek

hedefler arasındadır.

Proje Faaliyetleri

Bu projenin sonunda üç temel proje ürünü ortaya çıkacaktır:
1. Yeşil Girişimcilik ve Ekoturizm Eğitim İçeriği
2. Yeşil Girişimcilik Eğitici El Kitabı
3. Yeşil Girişimcilik, Sürdürülebilirlik ve Ekoturizm Hakkında Kısa Bilgilendirici Videolar ve E-Öğrenme Platformu

Etkileşim: 7
Kapat
Skip to content