Yazar: Haberler

Go Zero Projesi Ulusötesi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Go Zero Projesi’nin proje yönetim toplantısı ortak kurumların katılımı ile 18 – 19 Mayıs 2022 tarihleri arasında proje ortak kurumlarından ENAİP Lombardia’nın ev sahipliğinde İtalya’nın Cantu kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda Atık Yönetimi Müfredat Çerçevesi ve Karşılaştırmalı Rapora son hali verildi. Gıda Sektöründe Atık Yönetimi Becerileri ve Eğitim Müfredatı gözden geçirildi.

Bir sonraki aşamada proje yönetim toplantısı’nın 26 – 27 Ekim 2022 tarihleri arasında Ribera Alta Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde İspanya’nın Alzira kentinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Go Zero Projesinin (2020-1-TR01-KA202-093424) temel hedefi gıda sektöründe çalışanların ve meslek liselerinde öğrenim görmekte olan gıda bölümü öğrencilerinin atık yönetimi becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://gozeroproject.eu/

https://www.facebook.com/people/GoZero2021/100067656672719/

ErasmusPlus #Erasmus #GoZero #WasteManagement #VET

Etkileşim: 17
Kapat
Skip to content