EĞİT, DONAT; RİSKİ AZALT

Proje Açıklaması

Normal veya normalüstü zihin düzeyinde olmasına rağmen, nörolojik bir tanısı (özel öğrenme güçlüğü veya dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) bulunması sebebiyle risk grubunda olan 6-14 yaş arasındaki öğrencilerin zenginleştirilmiş bir ortamda etkili bir bütünleştirme uygulamasına tabi tutulması amaçlanmıştır.

Çağrı Adı

İstanbul Kalkınma Ajansı – Çocuklar ve Gençler

Proje Numarası

TR10/16/ÇGE/0035

Koordinatör Kurum

Ümraniye Kaymakamlığı

Ortak Kurumlar

  • İstanbul Valiliği
  • Ümraniye Milli Eğitim Müdürlüğü
  • İstanbul Ticaret Üniversitesi
  • Ümraniye Rehberlik ve Araştırma Merkezi
  • Sosyal Politikalar Derneği

Başlama Tarihi

01.10.2016

Süre

12 Ay

Proje Faaliyetleri

Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak ön test-son test mevcut durum araştırması ve eğitim etkililik araştırması yapılmıştır. Aynı zamanda formatörler ve öğretmenlere yönelik çeşitli eğitimler düzenlenmiştir. Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı bulunan çocukların ailelerine de bilinçlendirme semineri düzenlenmiştir. Proje ile bu kapsamda 9 formatör öğretmen yetiştirilmiş, formatörler aracılığıyla da 72 öğretmen hizmet içi eğitime tabi tutulmuştur. Ayrıca 159 veli düzenlenen aile seminerine katılım sağlamıştır. Bununla birlikte, 24 okulda birer adet destek eğitim odası fiziksel, eğitsel ve teknolojik olarak donatılmıştır ve 154 öğrenciye destek eğitim odalarında eğitim verilmiştir.

Etkileşim: 7
Kapat
Skip to content