Yazar: Haberler

ECVET Beceri Platformu Projesi – Platform Tanıtım Günleri Sektör ve Mesleki Eğitim Temsilcilerinin Katılımıyla Gerçekleştirildi

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform – 2019-1-TR01-KA202-077191) Projesi, İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde altı farklı ülkeden on farklı kurumun katılımıyla 01.09.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. ECVET Beceri Platformu projesinde İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kartal/Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje yerel ortakları arasında yer almaktadır.

Projenin temel hedefi, iş dünyasının beklentileri ile meslekî eğitim müfredatları arasında beceri uyumunun desteklenmesi yoluyla yüksek kalitede meslekî eğitim ve öğretimin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda ECVET Beceri Değerlendirme Platformu geliştirilmiştir. Mevcut platform aracılığıyla proje kapsamında CNC Makine Operatörleri için tanımlanan 42 beceri ve öğrenme kazanımları sektör temsilciler tarafından değerlendirilecektir. Mesleki eğitim temsilcileri ise değerlendirme sonuçlarına ve Beceri Haritası, Eğitim Müfredatı, Eğitim İçeriği, Zengin İçerikli Eğitim Materyalleri ve Öneri Belgesi’nden oluşan proje ürünlerine erişim sağlayabilecektir.

Platform üzerinden beceri değerlendirme anketinin tanıtılması ve oylama sürecinin başlaması amacıyla, proje yerel ortakları İstanbul Valiliği, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Platform Tanıtım Günleri gerçekleştirildi.  Sektör temsilcilerinin, Mesleki Eğitim temsilcilerinin, alan öğretmenlerinin/eğitmenlerinin, CNC alanında aktif STK’ların, akademisyenlerin ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde proje kazanımları paylaşıldı ve katılımcılar platforma kaydolmaya davet edildi          

Projenin bir sonraki aşamasında, tüm ortak ülkelerdeki anket sonuçlarına göre 10 modülden oluşan bir eğitim müfredatı ve müfredata uygun eğitim içerikleri geliştirilecek olup tüm ortak dillerde proje web sitesi ve platformu aracılığıyla erişime açık olacaktır.  

www.ecvetskillsplatform.eu

www.skillsmatching.eu

https://twitter.com/EcvetSkills

https://www.facebook.com/ECVETSVP/

#ECVET #CNCMakineOperatörü #TeknikBeceriler #SosyalBeceriler#BeceriUyumsuzluğu #MeslekiEğitim #İşpiyasası

Etkileşim: 30
Kapat
Skip to content