Yazar: Haberler

ECVET Beceri Platformu Projesi Odak Grup Meslek Lisesi Öğretmenleri ve Öğrencilerin Katılımıyla Gerçekleştirildi

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform – 2019-1-TR01-KA202-077191) Projesi, İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde altı farklı ülkeden on farklı kurumun katılımıyla 01.09.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. ECVET Beceri Platformu projesinde İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kartal/Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerel proje ortakları arasında yer almaktadır.

Projenin temel hedefi iş dünyasının beklentileri ile meslekî eğitim müfredatları arasında beceri uyumunun desteklenmesi yoluyla yüksek kalitede meslekî eğitim ve öğretimin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması; tanımlanan beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilmesi ve eğitim içeriklerinin hazırlanması planlanan temel proje faaliyetleridir.

Proje kapsamında CNC Makine Operatörleri için belirlenen teknik, kişisel ve kavramsal becerilerden oluşan Beceri Haritasını baz alarak tanımlanan Öğrenme Kazanımlarının değerlendirilmesi amacıyla Kartal/Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Alan öğretmenlerinin ve öğrencilerin katılımıyla 14 Ocak 2020 Perşembe günü odak grup toplantısı gerçekleştirildi. Beceri Haritası ve Öğrenme Kazanımlarının incelendiği odak grup toplantısında hem mesleki eğitim kurumlarını hem de şirketlerin beklenti ve çalışma şartlarını yakından tanıyan alan öğretmenlerinden mevcut duruma ve proje kapsamında geliştirilen ürünlere dair değerlendirmelerini ve daha kaliteli bir mesleki eğitim için önerilerini alma fırsatı bulduk.

Projenin bir sonraki aşamasında tüm ortak ülkelerde gerçekleştirilen Odak Grup Toplantıları sonrasında sektörün ve mesleki eğitim kurumlarının öneri ve görüşleriyle güncellenecek olan Öğrenme Kazanımlarının ECVET Beceri Platformuna yüklenmesi ve sektör tarafından becerilerin oylanması planlanmaktadır. Bu amaçla ECVET Beceri Bilgilendirme Günleri düzenlenecektir.

www.ecvetskillsplatform.eu
www.skillsmatching.eu
www.twitter.com/EcvetSkills
www.facebook.com/ECVETSVP/

ECVET #CNCMakineOperatörü #TeknikBeceriler #SosyalBeceriler #BeceriUyumsuzluğu #MeslekiEğitim #İşpiyasası

Etkileşim: 30
Kapat
Skip to content