Yazar: Haberler

ECVET Beceri Platformu Projesi Final Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

ECVET Beceri Platformu Projesi Proje Yönetim Toplantısı 04-05 Ağustos 2022 tarihlerinde tüm proje ortaklarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Ağustos ayında sona erecek olan ECVET Projesi’nin son toplantısında projenin son aşaması için gerekli çalışmalar planlanarak proje çıktılarına yönelik değerlendirme yapıldı. Proje kapsamında geliştirilen ve tüm ortakların dillerine çevrilen içeriklerin yer aldığı “ECVET Öğrenme Platformu” ve “Beceri Değerlendirme Platformu” değerlendirildi. Ortak ülkelerdeki çoğaltıcı faaliyetlerin de planlandığı projenin uygulama süreci 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle sona erecek olup, proje ürünleri tüm ortak dillerde www.ecvetskillsplatform.eu adresinden kullanıcıların erişimine açık olacaktır.

ECVET Beceri Platformu Projesi’nin (2019-1-TR01-KA202-077191) temel hedefi, iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması ve bu becerilere yönelik eğitim içeriklerinin hazırlanmasıdır. Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında uygulanan proje, Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Proje, koordinatör kurum olan İstanbul Valiliği’nin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

https://ecvetskillsplatform.eu/
https://skillsmatching.eu
https://ecvetskills.aketh.eu/

https://www.facebook.com/ECVETSVP
https://twitter.com/EcvetSkills

#ECVET #CNCMakineOperatörü #TeknikBeceriler #SosyalBeceriler #BeceriUyumsuzluğu #MeslekiEğitim #İşpiyasası #CNC

Etkileşim: 18
Kapat
Skip to content