Yazar: Haberler

ECVET Beceri Platformu Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA202-077191 sözleşme numaralı “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform) Projesi, Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatör olduğu “ECVET Beceri Platformu” Projesi 01.09.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefleri arasında iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması ve bu tanımlanan beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilmesi ve eğitim içeriklerinin hazırlanması yer almaktadır.

ECVET Beceri Platformu projesinin çevrim içi proje yönetim toplantısı 16 Eylül’de gerçekleştirildi. Toplantıda ortak kurumlar tarafından hazırlanan öğrenme çıktıları değerlendirildi. Proje kapsamında düzenlenecek odak grup toplantılarına dair planlama yapıldı.

Kasım ayı içerisinde CNC Makine sektöründen ve mesleki eğitim kurumlarından temsilcilerin katılımıyla odak grup toplantıları gerçekleştirilecektir.

Proje Web: www.ecvetskillsplatform.eu
Platform: http://www.skillsmatching.eu
https://twitter.com/EcvetSkills
https://www.facebook.com/ECVETSVP/

#ECVET #CNCMakineOperatörü #TeknikBeceriler #SosyalBeceriler #BeceriUyumsuzluğu #MeslekiEğitim #İşpiyasası

Etkileşim: 38
Kapat
Skip to content