Dijital Okulum – Orta Okul Eğitim İçeriklerinin Dijitalleştirilmesi

Proje Açıklaması

DIGITOOLS Projesi, Covid-19 Salgını ile önem kazanan eğitimin dijitalleşmesine, dijital eğitim içeriklerinin geliştirilmesine katkı sağlanmayı, etkili dijital eğitim sunabilme konusunda başta öğretmenler olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının – öğrenciler, veliler, yöneticiler – dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sunmayı hedefleyen bir projedir.

Çağrı Adı

vrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem II – Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar 

Proje Numarası

2020-1-TR01-KA226-SCH-098485

Koordinatör Kurum

Ortak (Ülkeleri)

Başlama Tarihi

01.06.2021

Süre

24 Ay

Proje Amacı

DIGITOOLS Projesinin temel amacı, Covid-19 Salgını ile daha çok önem kazanan eğitimde dijitalleşme sürecinde başta öğretmenler olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının – öğrenciler, veliler, yöneticiler – dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.   

Proje Faaliyetleri

-Dijital Sınıfım kapsamında Ortak ülkelerde Fen, Matematik ve İngilizce ders müfredatlarının karşılaştırılması; Covid-19 sürecinde uzaktan eğitimde uygulanan iyi uygulamaların karşılaştırmalı analizinin yapılması; Uzaktan eğitim üzerine gerçekleştirilmiş çalışmaların analiz edilmesi; Ortaokul 1. Sınıflara(11-14 yaş) yönelik Fen, Matematik ve İngilizce derslerine yönelik öğrenme kazanımlarının belirlenmesi ve aktivitelerin geliştirilmesi; Moodle temelli dijital öğrenme platformunun oluşturulması; Öğretmenler tarafından platformun test edilmesi ve ortaokullarda uygulamanın yapılması.

-Ölçme ve Değerlendirme Pusulası kapsamında: Dijital ölçme metotlarının ve tekniklerinin analiz edilmesi; 90 adet değerlendirme aktivitesinin geliştirilmesi amacıyla Web 2.0 aracının ve Web 3.0 aracının analiz edilmesi; ; Ölçme ve değerlendirme pusulasının hazırlanması ve ortakların dillerine çevirilmesi; Fen, Matematik ve İngilizce öğretmenleri tarafından pusulanın test edilmesi veokullarda uygulamanın yapılması.

-Mentör Öğretmen Rehberi kapsamında: Mentörlük ve Dijital mentörlük alanında iyi uygulamaların analiz edilmesi; Öğretmen ve idareciler ile odak grup toplantılarının gerçekleştirilmesi; Mentör öğretmen rehberinin hazırlanması ve ortakların dillerine çevrilmesi; Fen, Matematik ve İngilizce öğretmenleri tarafından pusulanın test edilmesi ve okullarda uygulamanın yapılması.

-Dijital Eğitimde Kapasite Geliştirme Üzerine Politika Önerisi kapsamında: Veliler, karar alıcılar, uzmanlar ve okul yöneticileri ile odak grup toplantılarının yapılması; Sonuçların derlenip Beklenmeyen Acil Durumlar İçin Strateji Planı’nın geliştirilmesi; Veliler, karar alıcılar, uzmanlar ve okul yöneticileri tarafından planın değerlendirilmesi.
Proje Ürünleri 

  • Dijital Sınıfım
  • Ölçme ve Değerlendirme Pusulası
  • Mentör Öğretmen Rehberi
  • Dijital Eğitimde Kapasite Geliştirme Üzerine Politika Önerisi  
Etkileşim: 274
Kapat
Skip to content