Yazar: Haberler

BOOST Projesi İkinci Proje Yönetim Toplantısı Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-ES01-KA204-081853 sözleşme numaralı BOOST – Global Competence for Advancing Social Inclusion and Career Path of Vulnerable Women (Dezavantajlı Kadınların İstihdamı ve Sosyal Katılımları İçin Küresel Becerilerinin Arttırılması) Projesi, Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında İspanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumlar arasında yer aldığı BOOST Projesi 01.09.2020 – 31.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefleri sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı kadınların küresel becerilerinin geliştirilerek sosyal katılımlarının ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ile dezavantajlı kadınlar ile çalışan yetişkin eğitmenlerinin mentörlük becerilerinin arttırılmasıdır.

Proje ortak kurumlarının katılımıyla 25.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen çevrim içi proje yönetim toplantısında dezavantajlı kadınlar ve yetişkin eğitmenlerine yönelik geliştirilecek eğitim içeriklerine dair planlama ve iş bölümü gerçekleştirildi.

Projenin bir sonraki aşamasında eğitim içerikleri hedef kitleye çevrim içi olarak sunulacaktır.
boost.erasmus.site

https://www.facebook.com/boost.erasmus

Etkileşim: 3
Kapat
Skip to content