Yazar: Ana Eylem 1, Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Erasmus+, Gençlik ve Gençlik Çalışanları İçin Öğrenme Hareketliliği

Bağımlılık Sizi Bağlamasın

Proje Tanımı: Madde bağımlılığı ile mücadelede gençlik çalışanlarının yetkinliğinin ve sürece aktif katılımlarının desteklenmesini amaçlayan bir hareketlilik projesidir.

Hibe Programın Adı  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem I Gençlik Çalışanlarının Bireysel Hareketliliği  
Proje Numarası  2016-­3-TR01-KA105-0371127
Koordinatör Kurum  İstanbul Valiliği
Ortak Ülke/Kurumlar  TDM 2000 (İtalya)
Proje Süresi  12 Ay
Proje Başlangıç Tarihi  01-02-2017
Projenin Amacı    Proje ile gençlik çalışanlarının bağımlılık riski taşıyan gençlerin tespiti, bağımlı gencin tedavi istekliliğinin arttırılması, rehabilitasyon sürecinin desteklenmesi gibi aşamalarda, gençlerin ihtiyaçlarına göre bireysel destek sağlayabilecek, relaps riskini en aza indirebilecek müdahale tekniklerini uygulayabilecek bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.
Temel Proje Faaliyetleri  –  Koordinasyon toplantısı ve bilgi akışı gerçekleştirilmesi.   –  Katılımcılara, bağımlılık ve gençlerle iletişim, gençlerde madde bağımlılığı gibi konularda temel düzeyde bilgilendirme eğitimi verilmesi.   –  Çalışma gezisi sürecinde edinilen bilgi ve deneyimlerin, kurumun diğer gençlik çalışanlarına aktarılması süreci, belirli bir standart oluşturulması.   – Katılımcı kurumların konuyla ilgili etkin ve verimli projeler üretebilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla, her kurumdan, çalışma gezisine uygun, en az 3 en fazla 6 ay sürecek ve swot analizi yöntemi ile değerlendirdikleri en az 1 projeyi hazırlayarak sunmaları.   – Çalışma gezisi ardından yapılacak olan değerlendirme toplantısı, çalıştay ve seminer düzenlenmesi.   – Genel değerlendirme raporunun oluşturulması.  
Proje Ürünleri  -Katılım Belgesi -Proje Broşürü -Proje Bilgilendirme Kitapçığı -Proje Web Sitesi  
Proje Web Sitesi  http://www.baglanma.org/
Sosyal Medya Hesapları 
Etkileşim: 119
Kapat
Skip to content