Providing Access to Guidance, Training and Validation of Non-Formaland İnformal Learning for Migrant Women Working in Care Sectors

ÖNEM VERİYORUZ

Bakım Sektörlerinde Çalışan Göçmen Kadınlara Yönelik Rehberlik, Eğitim ve Çalışanların Geçmiş Öğrenim Deneyimlerinin Geçerliliğinin Sağlanması

Proje Tanımı: WE CARE Projesi, bakım sektöründe çalışan göçmen kökenli kadınların beceri ve yetkinliklerinin tanınması yoluyla desteklenmesine odaklanmaktadır.  

Hibe Programın AdıAvrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Erasmus+ Programı Ana Eylem 2
Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar
Proje Numarası  2020-1-FR01-KA204-079258
Koordinatör KurumIFRTS (Fransa)
Ortak Ülke/Kurumlarİstanbul Valiliği (Türkiye)
INFODEF (İspanya)
INNOQUALITY SYSTEMS LIMITED (İrlanda)
IASIS (Yunanistan)
Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico (İspanya)
Proje Süresi24 Ay
Proje Başlangıç Tarihi  01.10.2020
Projenin Amacı  WE CARE Projesi ile, yetişkin eğitimi öğretmenlerine, danışmanlarına ve rehberlik personeline yönelik yeni yöntemler ve araçlar tasarlayarak göçmen kadınların bakım becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Temel Proje Faaliyetleri-Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri’nin karşılaştırılması
-Bakım sektöründeki göçmen kadınların eğitimi ile ilgili kaynakların, programların ve uygulamaların derlenmesi
-Dijital kütüphanede yer alacak içeriklerin geliştirilmesi
-Bakım sektöründe çalışan kadınları destekleyen yetişkin öğretmen ve eğiticilerinin yeterliklerinin belirlenmesi
-Bakım Sektörlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar İçin Eğitim İçeriği’nin hazırlanması
-Eğitim içeriklerinin ve müfredatın uygulanmasına yönelik rehberin hazırlanması
-Araç kitinde yer alacak aktivitelerin tasarlanması İçeriklerin yetişkin öğretmen ve eğiticilerinin katılımı ile uygulanması
-Proje sonuçlarını yaygınlaştırmak amacıyla çoğaltıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Proje Ürünleri-Dijital Kütüphane
-Eğitim İçeriği
-WE CARE Rehberi
-WE CARE Araç Kiti
Etkileşim: 56
Kapat
Skip to content