VIRDUAL- İş Temelli Öğrenme Programlarında Genişletilmiş Gerçekliğin Işe Hazır Olma Becerilerine Entegre Edilmesi Yoluyla Mesleki Eğitimde Dijital Inovasyonun Artırılması

Proje Açıklaması

VIRDUAL projesi, mesleki eğitim öğretmenlerinin genişletilmiş gerçeklik araçlarını ve simülasyon teknolojilerini kullanma becerilerini artırarak öğrencilerin işe hazır olma becerilerini desteklemek ve bu sayede mesleki eğitimde dijital inovasyonu artırmayı amaçlamaktadır.

Çağrı Adı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı

Ana Eylem 2 Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar

Proje Numarası

2023-1-IT01-KA220-VET-000152173

Koordinatör Kurum

Ortak (Ülkeleri)

Başlama Tarihi

15.11.2023

Süre

30 Ay

Proje Amacı

VIRDUAL projesi, mesleki eğitimde dijital inovasyonu artırmayı ve iş temelli öğrenme ortamlarında öğrencilere sunulan eğitimi yenilikçi dijital araçlarla desteklemeyi hedeflemektedir. Proje kapsamında geliştirilecek ürünler ile meslek eğitimi öğretmenleri ve şirket içi eğitmenlerin genişletilmiş gerçeklik ve simülasyon tekniklerini kullanma becerilerinin arttırılması ve bu yolla mesleki eğitim ve çıraklık programındaki öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yenilikçiliğinin ve kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Proje Faaliyetleri

  • Eğitim Müfredatı
  • VIRDUAL e-Öğrenme Platformu, Eğitsel Web Uygulaması ve Eğitsel Aktiviteler
  • Pilot uygulamalar ve becerilerin geçerliliğine, tanınmasına ve sertifikalandırılmasına yönelik rehber
  •  

Web Sitesi

Eğitim Platformu

Sosyal Medya Hesapları

Etkileşim: 9
Kapat
Skip to content