Yazar: Haberler

Up to Youth Projesi Çevrim İçi Toplantısı

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2018-1-TR01-KA205-057895 sözleşme numaralı Up to Youth – Promoting Future Digital Social Entrepreneurs Projesi, Erasmus+ Programı Gençlik alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı Up to Youth Projesi 01.06.2018 – 31.11.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Projenin temel hedefi gençlerin sosyal girişimci olabilmeleri için gerekli olan finansal ve dijital becerilerinin geliştirilmesidir.
Proje ortaklarının katılımı ile 24 Ekim 2020 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda Up to Youth Projesi’nin gençlik çalışanları tarafından daha etkili bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla geliştirilecek olan eğitmen el kitabında yapılması gerekenler görüşüldü. Ayrıca projeden faydalanacak olan gençlerin dijital sosyal girişimcilik becerilerini artırmak üzere hazırlanan eğitim içeriğindeki öğrenme aktivitelerinin nasıl geliştirilmesi gerektiği ortaklarla tartışıldı. Toplantıda son olarak projenin daha geniş kitlelere tanıtımı için dijital ortamda gerçekleştirilecek aktiviteler planlandı.
Projenin bir sonraki aşamasında gençlik çalışanlarının katılımıyla çoğaltıcı etkinlikler düzenlenecektir.
Etkileşim: 11
Kapat
Skip to content