Yazar: Haberler

TECH TO TEACH Projesi Öğrenme, Öğretme, Eğitim Faaliyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

TECH TO TEACH Projesi’nin Beşinci Öğrenme ve Öğretme Faaliyeti Toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 20-24 Kasım 2023 tarihleri arasında Lusofona Üniversitesi ev sahipliğinde Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda “Teknoloji Temelli Aktif Öğrenmeye Dayalı Ders Planlarının Geliştirilmesi” amacıyla öğretmenlerin ders içi ve ders dışı etkinliklerde teknoloji entegrasyonu becerilerinin desteklendiği örnek ders planları geliştirildi.

Projenin bir sonraki aşaması olan Üçüncü Ulusötesi Proje Toplantısı’nın Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Temel hedefi eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin artırılması ve dijital uygulamaların disiplinler arası yaklaşımla tüm ders içeriklerinde kullanılması olan TECH TO TEACH Projesi (2021-1-TR01-KA220-SCH-000032769) Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği projenin ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://www.techtoteacheu.com
https://www.facebook.com/groups/1819374728269771

#technology #tbal #TechnologyBasedActiveLearning #DigitalEducation #DigitalTechnology #robotics #coding #roboticapplications #trainingoftrainers #teachertraining

Etkileşim: 55
Kapat
Skip to content