Ciddiye Al!

2020-1-UK01-KA201-079097

Ciddiye Al! Projesi, güncel ve yenilikçi bir afet eğitimi aracılığıyla toplumun genelinde bir afet yönetimi kültürü oluşturmaya odaklanmaktadır.

Proje Amacı

Ciddiye Al! Projesi ile, farklı disiplinlerden öğretmenlerin afet eğitimini daha etkili bir şekilde öğretmelerine, okul yöneticilerinin ve yetkililerin afet yönetimi stratejisi geliştirmelerine, stratejileri günün şartlarına göre yenilemelerine ve afet yönetimi döngüsü hakkında aileleri bilinçlendirmeye katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.

Proje Faaliyetleri

1- Ortak ülkelerdeki mevcut okul tabanlı afet eğitimi program ve planlarının incelenmesi.

2- Öğretmen anketlerinin uygulanması ve analiz edilmesi.

3- Öğretmenlere yönelik eğitim içeriklerinin belirlenmesi.

4- Afet ve teknoloji alanında uzmanların katılımı ile danışma toplantılarının planlanması

5- Afet yönetimi ile ilgili senaryoların oluşturulması Senaryolar temelinde ciddi oyunların tasarlanması ve geliştirilmesi.

6-Okullarda Afet Yönetimi Stratejisi Geliştirme Kılavuzu’nun hazırlanması için okullardan sorumlu yetkililerle odak grup toplantılarının gerçekleştirilmesi.

7- Velilerin afet yönetimi konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyleri için anketler geliştirilmesi ve uygulanması.

8- Farkındalık materyali olarak videolar ve kitapçıkların geliştirilmesi.

9- Kısa dönemli personel eğitiminin gerçekleştirilmesi

10- Eğitim içeriklerinin tüm branşlardan öğretmenlerin katılımı ile test edilmesi.

11- Ciddi oyunların 10-13 yaş arası öğrencilerin katılımı ile test edilmesi.

12- Proje sonuçlarını yaygınlaştırmak amacıyla Çoğaltıcı Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Proje Sonuçları

Afet Yönetimi için Yöntemsel Öğretim Çerçevesi

Öğretmenler için Afet Yönetimi Öğretim İçeriği

Okullarda Afet Yönetimi Stratejisi Geliştirme Kılavuzu

Aileler ve Toplum İçin Afet Farkındalık Materyalleri

Proje Ortakları

takeitserious-partner-all-logos

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Skip to content