KOBİ’ler İçin Yeşil Beceri Öğrenme Ortamı

Proje Tanımı: SME Green Skills HUB projesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürdürülebilir ve yenilikçi ürün ve hizmetler sunmalarını teşvik etmek amacıyla meslek öğretmen ve eğiticilerinin yeterliklerini desteklemeye odaklanmaktadır.

Hibe Programın AdıAvrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Erasmus+ Programı Ana Eylem 2
Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar
Proje Numarası  2020-1-ES01-KA202-083065
Koordinatör KurumINFODEF (İspanya)
Ortak Ülke/Kurumlarİstanbul Valiliği (Türkiye)
Mindshift (Portekiz)
AEICE (İspanya)
Innoquality Systems (İrlanda)
5. Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (İtalya)
Proje Süresi36 Ay
Proje Başlangıç Tarihi01.09.2020
Projenin Amacı  SME Green Skills HUB Projesi ile, mesleki eğitim ve öğretim aracılığıyla KOBİ’lerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarını uygulamalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Temel Proje Faaliyetleri-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanması için KOBİ’lere yönelik mevcut eğitim ve programların analizinin yapılması
-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ülkelerdeki durumuna dair anketin geliştirilmesi ve uygulanması
-Mesleki öğretmen ve eğiticilerin yetkinliklerinin belirlenmesi
-Öğrenme modüllerinin belirlenmesi ve etkileşimli içeriklerin oluşturulması
-Mobil Değerlendirme Uygulaması kapsamının ve içeriklerinin oluşturulması
-Pilot uygulamalar için değerlendirme metodunun geliştirilmesi
-Mesleki öğretmen ve eğiticilerin katılımı ile öğrenme içerikleri pilot uygulamalarının gerçekleştirilmesi
-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin KOBİ’lerde uygulanması için gerekli becerilerin tanınması ve şeffaflığa yönelik kılavuzun hazırlanması
-Kısa dönemli personel eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
-Proje sonuçlarını yaygınlaştırmak amacıyla çoğaltıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Proje Ürünleri-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin KOBİ’lerde Uygulanmasına Yönelik Avrupa Referans Çerçevesi
-Sanal Kampüs ve Öğrenme İçerikleri
-Mobil Değerlendirme Uygulaması
-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin KOBİ’lerde Uygulanması İçin Gerekli Becerilerin Tanınması ve Şeffaflığa Yönelik Kılavuz
Etkileşim: 154
Kapat
Skip to content