Yazar: Ana Eylem 2, Erasmus+, Stratejik Ortaklıklar ve İşbirliği Ortaklıkları

SILVER UP

Digital Solutions to Support Innovation in Senior  Entrepreneurship Through Adult Education

Yetişkin Eğitimi Aracılığıyla Kıdemli Girişimciler İçin Sosyal İnovasyonda Mentörlüğü Destekleyici Dijital Çözümler

Proje Tanımı: SILVER UP Projesi, yetişkin eğitiminde kıdemli girişimcilerin mentörlük becerilerinin geliştirilerek girişimcilerin önceki iş deneyimlerinin girişimlerine aktarılmasına ve geliştirecekleri iş fikirleri ile sosyal inovasyona katkı sağlamaya odaklanmaktadır. 

Hibe Programın AdıAvrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 –Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar
Proje Numarası2020-1-FR01-KA204-080520
Koordinatör KurumCoopérative d’Activité et d’Emploi dans les Services A la Personne et la Silver Economie (Fransa)
Ortak Ülke/Kurumlarİstanbul Valiliği (Türkiye)
Instituto Para El Fomento Del Desarrollo Y La Formacion SL (İspanya)
Unıversidad De Salamanca (İspanya)
Mindshift Talent Advisory lda (Portekiz)
Innoquality Systems Limited (İrlanda)
Proje Süresi24 Ay
Proje Başlangıç Tarihi01.10.2020
Projenin Amacı  SILVER UP Projesi ile yetişkin eğitiminde kıdemli girişimcilerin mentörlük becerilerinin geliştirilmesi aracılığıyla kıdemli girişimcilerin iş dünyasındaki yeterliliklerini artırıp ekonomiye olumlu katkı sunmalarını sağlamak amaçlanmıştır.
Temel Proje Faaliyetleri-Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve ECVET Rehberinin incelenmesi
-Mentörlük Becerileri Yeterlilikler Çerçevesinin geliştirilmesi
-Silver Up Çevrimiçi Açık Öğrenme Platformu tasarımının yapılması
-Mentörlük becerileri için kavramsal temellerin ve didaktik yaklaşımın, eğitim içeriğinin ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi
-Karma interaktif eğitim içeriklerinin geliştirilmesi
-Eğitimin uygulanması ve test edilmesi, platformun test edilmesi
-Kıdemli girişimcilerin nasıl destekleneceğine dair teorik çerçevenin belirlenmesi
-Proje süresince elde edilen kazanımların derlenmesi
-Proje ürünlerinin uluslararası kuruluşlar ve Avrupa düzeyinde kullanımına ilişkin kılavuzların hazırlanması
-Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinin yapılması
-Kısa dönemli personel eğitimi yapılması
Proje Ürünleri-Sosyal İnovasyonu Desteklemek İçin Kıdemli Girişimcilere Yönelik Mentörlük Becerileri Yeterlilik Çerçevesi
-Silver Up Çevrim İçi Açık Öğrenme Materyalleri Platformu
-Kıdemli Girişimciler İçin Sosyal İnovasyon Mentörlük Programının Uygulanmasına Yönelik Çerçeve
Sosyal Medya Hesaplarıhttps://www.facebook.com/Silver-up-104546651669903
Proje Web Sitesihttp://silverup-project.eu/
Etkileşim: 26
Kapat
Skip to content