Yazar: Ana Eylem 2, Stratejik Ortaklıklar ve İşbirliği Ortaklıkları

REFUNEET

REFUNEET

Career Guidance for Young Refugees – Escaping NEET Status with Good Counselling Towards Training and Employment

Genç Mülteciler için Kariyer Rehberliği

Proje Tanımı: 2016yılının Şubat ayı sonuna gelindiğinde yaklaşık 1.1 milyon yerinden edilmiş genç Avrupa’ya geldi. Avrupa’da ne istihdam ne de eğitim sürecinde olan gençlerin yüksek olan sayısı da halihazırda yüksek olmasının yanı sıra yeni gelen göçmenlerin/mültecilerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır. REFUNEET projesi kapsamında genç mülteciler/göçmenler için sertifikasyon programları oluşturulması ve genç mültecilerin istihdam edilebilmesine destek sağlamak amacıyla e-rehberlik hizmeti kurulması planlanmaktadır. 

Hibe Programın Adı  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem II – Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar  
Proje Numarası    2016-2-NO02-KA205-000780
Koordinatör Kurum  Hogskolen I Oslo OgAkershus (Norveç)  
Ortak Ülke/Kurumlar  İstanbul Valiliği (Türkiye)SkedsmoKommune (Norveç) EuropeiskUngdom (Norveç)EUROMASC (Norveç)NTI-MMM (Norveç)NPOO (Bulgaristan) KALIBAO (Fransa)WIAB (Avusturya) CCCU (İngiltere) SBG (Almanya)
Proje Süresi  28 Ay
Proje Başlangıç Tarihi  01.09.2016
Projenin Amacı    REFUNEET projesi, genç mültecilerin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesini, bu alanda rehberlik ve danışmanlık sisteminin oluşturulması aracılığıyla tanımlanan hedef kitle içinde işsizliğin azalmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Temel Proje Faaliyetleri  Ortak ülkelerde mültecilerin/göçmenlerin durumlarına dair anket çalışmalarının yapılmasıGenç mülteciler/göçmenler için temel beceri ve yeterliklerin tanımlanmasıÖnceki öğrenmelerin tanınması için çalışmaların yapılmasıRehberlik hizmetlerinin tasarlanıp geliştirilmesiVeri tabanı için çıktı ve belgelerin tanımlanması ve geliştirilmesiSistemin tasarlanması ve geliştirilmesiFormel eğitim öğretim programlarının geliştirilmesi  
Proje Ürünleri  Eğitim veya İstihdam Sürecinde Olmayan Gençler ve Göçmenler/Mülteciler Üzerine Durum RaporuGenç Mülteci/Göçmenlere Yönelik Rehberlik Hizmeti SistemiGenç Mülteci/Göçmenlerle Çalışan Kariyer Rehberlerine Yönelik Eğitim Programı ve İçeriği
Proje Web Sitesi  https://skillstools.eu/refuneet/
Etkileşim: 10
Etkileşim: 10
Kapat
Skip to content