Yazar: Haberler

RE-VET Projesi Yaygınlaştırma Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-TR01-KA202-093483 sözleşme numaralı “RE-VET – European Training Curriculum For Restoration Workers (Restorasyon Alanında Çalışanlar için Avrupa Eğitim Müfredatı)” Projesi, Erasmus+ Programı Mesleki Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

RE-VET Projesi’nin temel hedefi, Avrupa Kültürel Mirası’nın korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile restorasyon alanındaki düşük becerili çalışanların mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Proje kapsamından geliştirilen ürün ve içeriklerin ilgililerle paylaşılması amacıyla restorasyon alanında faaliyet gösteren üniversite, firma, kurum, STK ve okullardan katılımcıların yer aldığı toplantı Valiliğimiz AB ve Dış ilişkiler Koordinatörü Kadir Fatih MUTLU’nun açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda İTÜ Enerji Enstitüsü’nde Prof. Dr. Özgür KAYALICA ve Araş. Gör. Mustafa Tahir OCAK RE-VET Projesi ve ürünleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Dr. Emine Selcen CESUR katılımcılara İstanbul Valiliği Restorasyon Uygulamaları hakkında bilgi sundu.

Proje kapsamında geliştirilen ürünlerin sahada yaygınlaşması için katılımcıların web sitesi ve platformu incelemeleri ve ilgililere yaygınlaştırma stratejisi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

https://www.revetproject.eu
https://www.facebook.com/Revetproject
https://www.linkedin.com/in/revet-erasmus-plus-90273a208
https://www.youtube.com/channel/UCF3NOASyHLf6lfUWCsAtUbA

#Restorasyon #Mimarirestorasyon #AvrupaKültürelMirası #Tarihieserkoruma #Restorasyoneğitimi

Etkileşim: 89
Kapat
Skip to content